HAVE- & ANLÆGSSERVICE · MATERIALEUDLEJNING
Multipleks A.S. v/ Allan Storgaard · Hillerødvej 100 · 3300 Frederiksværk · Tlf 70 20 22 76 · multipleks@mail.dk · www.multipleks.dk
Her tilbyder vi mindre reparations og vedligeholdelsesopgaver.

Ydelserne kunne omfatte:


-  Malerarbejde

-  Reparation af træværk

-  Reparation af murværk

-  Vedligeholdelse og anlæg af have og udenomsarealer

-  Opsætning af lamper og andre elektriske installationer

-  Andre forefaldende opgaver i og omkring hus og have

-  Evt.