HAVE- & ANLÆGSSERVICE · MATERIALEUDLEJNING
Multipleks A.S. v/ Allan Storgaard · Hillerødvej 100 · 3300 Frederiksværk · Tlf 70 20 22 76 · multipleks@mail.dk · www.multipleks.dk
Primært udendørs 
Primært indendørs
Primært værksted 
 Primært jordbeabejdning
Sikkerhed / afspæring
Diverse materiel