Baljemixer

  • Model: Eibenstock.
  • 230v.
  • 1500 watt.
  • Rotation: 50 til 110 rpm.
  • Volume: 60 liter.