Værksteds Donkraft

  • Model: Compaq HC G1.
  • Løftekapacitet: 1500 kg.
  • Hurtig og langsom pumpe.
  • Vægt: 48 kg.